This website requires JavaScript.

Презентація порталу

Вся економічна статистика на одному ресурсі
Оновлення на регулярній основі
Онлайн конструктор для аналітики будь-якого формату
Тільки офіційні дані
Easy Markets - актуальна статистика та швидка аналітика:
Користувачі порталу
 • Виробники товарів і послуг
 • Експортери та імпортери
 • Логістичні компанії
 • Інвестиційні та страхові компанії
 • Дослідницькі агентства
 • Галузеві асоціації
 • Фінансові установи
 • Державні та місцеві органи влади
 • Посольства і торгові представництва
 • Спеціалізовані ЗМІ
 • Консалтингові та юридичні компанії
 • Торгово-промислові палати
 • Наукові та навчальні заклади
 • Професійні та громадські об'єднання
Можливості
 • Аналіз конкурентів
 • Пошук вільних ніш
 • Вихід на ринок та розширення каналів збуту
 • Диверсифікація постачальників
 • Імпортозаміщення
 • Пошук партнерів для M&A
 • Дослідження ринків на замовлення
 • Моніторинг ринкових трендів
 • Фінансово-економічний аналіз галузей, окремих сегментів та підприємств-учасників
 • Визначення місця компанії
 • Побудова стратегії розвитку
Інформація
На порталі реалізовано багато напрямків аналізу за рівнем, структурою, ступенем деталізації
 • ТОВАР / СИРОВИНА (промисловість, с/г)
 • ГАЛУЗІ
 • ФОРМА ВЛАСНОСТІ
 • ПОСЛУГИ в зовнішньоекономічній сфері
 • ТРАНСПОРТ (види транспорту і умови поставки)
 • КРАЇНА (походження / призначення, що торгує, країна відправлення)
 • ЦІНИ розрахункові
 • КОМПАНІЇ (рейтинги, показники, статус)
Розділи
Комплексний аналіз економіки
 • ВИРОБНИЦТВО (рослинництво, промисловість, лісове господарство, тваринництво, рибне господарство)
 • Внутрішня РЕАЛІЗАЦІЯ (нафтопродукти, послуги, роздрібна торгівля товарами)
 • ЗОВНІШНІ РИНКИ (експорт та імпорт товарів і послуг, оператори, схеми оптимізації видатків)
 • ЦІНИ (експорт та імпорт, Україна, ціни на нафтопродукти)
 • ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Сервіси
Максимально широкі аналітичні можливості та сучасні сервіси
 • Кастомізація аналізу
 • Налаштування фільтрів
 • Мультивалютність
 • Можливість підсумувати показники за обраними кодами
 • Візуалізація даних за різними одиницями вимірювання
 • Таблиці, графіки, карти
 • Експорт звітів
Показники
Легкий вибір великої кількості показників, які автоматично розраховуються на порталі
 • Понад 100 наперед встановлених розрахункових показників
 • Ретроспектива з 2004 року
 • Можливість порівнювати показники виробництва, експорту, імпорту, внутрішньої реалізації
 • Показники на базі різних масивів даних
 • Аналіз структури фінансового доходу галузі з визначенням частки експорту, розрахункове споживання, тощо
 • та багато інших фішок
Класифікатори
Різнопланові бази даних та статистичні класифікатори, що інтегровані між собою
 • КВЕД - класифікація видів економічної діяльності
 • НПСГ - номенклатура продукції сільського господарства
 • УКТЗЕД - український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності
 • КЗЕП - класифікатор зовнішньоекономічних послуг
 • КОПФГ - класифікація організаційно-правових форм господарювання
 • СКП 2011-CN2015 - таблиці відповідності
 • НПП - номенклатура продукції промисловості
 • КОАТУУ - класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою
 • СККС - статистична класифікація країн світу
 • та багато інших класифікаторів
Джерела
Оперуємо даними тільки з офіційних та відкритих джерел
 • Світова статистика
 • Державна служба статистики України
 • Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків
 • Відкриті дані
 • Експертні оцінки
 • Розрахункові показники
Унікальність
Неперервність динаміки та цілісність структури даних завдяки авторським розширенням базових класифікаторів
 • Вперше застосований класифікатор відповідності кодів виробництва кодам зовнішньої торгівлі
 • УКТЗЕД доповнено внутрішніми проміжними кодами
 • При зміні класифікаторів УКТЗЕД (2007; 2014; 2020) застосовані перехідники, збережені коди попередніх класифікаторів
 • Розроблено класифікатор рослинництва на базі галузевого НПСГ з урахуванням особливостей української статистики
 • Класифікатор країн доповнено економічними групами та союзами
Результат
Повна картина ринку без білих плям, зниклих ланок і прихованих деталей
 • ЛЕГКО
 • ШВИДКО
 • ОБ'ЄМНО
 • ФОКУСНО
 • ПРОЗОРО
 • КОМФОРТНО
 • ТУТ І ЗАРАЗ
 • НІЧОГО ЗАЙВОГО
 • ТІЛЬКИ ТЕ, ЩО ПОТРІБНО