This website requires JavaScript.

Можливості порталу

Easy Markets - конструктор для отримання аналітичних звітів за розділами порталу:

Імпорт та експорт послуг

Аналітика
Ранкінги
 • Функціонал розділу
 • Структура послуг
 • Динаміка надання послуг
 • Географія надання послуг
 • Галузева структура
 • Регіональна структура
Функціонал розділу «Імпорт та експорт послуг / Аналітика»
 • Послуги до 6 знаків КЗЕП: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Вартість (Грн, USD, Euro)
 • Прирости абсолютні та %, до попереднього періоду та аналогічного періоду обраного року
 • Частка від загального обсягу за всіма послугами, групи або підгрупи послуг
 • Країна походження / призначення
 • Області України
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Рік, півріччя, квартал
Розділ “Імпорт та експорт послуг” є унікальним на українському ринку. Він надає можливість користувачу отримати аналітику про всі послуги, які експортуються та імпортуються, від окремого виду послуг за КЗЕП (Класифікатор зовнішньоекономічних послуг), до підгруп та груп послуг, за всіма країнами світу починаючи з 2014 року, у грошових одиницях (Грн, USD, Euro), в розрізі періодів від кварталу до року. Також доступна аналітика за регіонами України. Численні фільтри дозволять отримати спеціалізовану вибірку саме для Вашого напрямку бізнесу, з частками та приростами показників до попередніх або інших базових періодів. До можливостей розділу додаються дані про компанії та їх ранкінги з діапазонами обсягу надання послуг.
Структура експорту послуг підприємствами Дніпропетровської області в 2018 році
 • Послуги до 6 знаків КЗЕП: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Вартість (Грн, USD, Euro)
 • Прирости абсолютні та %, до попереднього періоду та аналогічного періоду обраного року
 • Частка від загального обсягу за всіма послугами, групи або підгрупи послуг
 • Країна походження / призначення
 • Області України
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Рік, півріччя, квартал
Параметри і фільтри порталу надають широкі можливості для аналізу структури зовнішньої торгівлі послугами. Функціонал порталу дозволяє побачити в таблиці або на графіку суму обраних кодів та окремо кожен з них. Також розраховується частка послуги в експорті, імпорті та товарообігу; по Україні або за країнах походження або призначення; частка послуги в групі (в двозначному коді). Елементи графіку є інтерактивними з інфо-вікнами, що з`являються при наведенні курсору на відповідний елемент. Користувач може змінювати елементи, що відображені на графіку, відмічаючи їх в переліку умовних позначень.
Дана таблиця показує структуру експорту послуг компаніями Дніпропетровщини в 2018 році, незалежно від країни призначення, за чотиризначними кодами КЗЕП (можлива деталізація до 6 знаків). Найбільший обсяг експорту компаніями даного регіону спостерігається в комп’ютерних послугах та послугах залізничного транспорту.
Динаміка частки послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг (09) в експорті та імпорті послуг з країнами ЄС в 2014 - 2018 роках
 • Послуги до 6 знаків КЗЕП: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Вартість (Грн, USD, Euro)
 • Прирости абсолютні та %, до попереднього періоду та аналогічного періоду обраного року
 • Частка від загального обсягу за всіма послугами, групи або підгрупи послуг
 • Країна походження / призначення
 • Області України
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Рік, півріччя, квартал
На порталі доступна динаміка послуг з 2014 року. Періоди, що обираються користувачем: квартал, півріччя, рік. Ви можете побачити темпи приросту до попереднього або базового періоду, в тому числі абсолютні у грошових одиницях (Грн, USD, Euro) або відносні у відсотках.
Графік відображає динаміку частки послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг (09 група кодів КЗЕП) в експорті та імпорті послуг з країнами Євросоюзу в 2014 - 2018 роках у відсотках: частка в експорті стабільно за всі 5 років в середньому вдвічі перевищує частку в імпорті (20% проти 10%).
Географія товарообігу послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю (07) в 2014 - 2018 роках, USD
 • Країна походження / призначення
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Рік, півріччя, квартал
 • Послуги до 6 знаків КЗЕП: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Вартість (Грн, USD, Euro)
 • Прирости абсолютні та %, до попереднього періоду та аналогічного періоду обраного року
 • Частка від загального обсягу за всіма послугами, групи або підгрупи послуг
 • Області України
Аналіз географії зовнішньоекономічної діяльності будь-якої послуги, частка обраної країни в експорті або імпорті певної послуги. На порталі застосовано класичний, а також нестандартні класифікатори країн, які сформовані за такими принципами: географічний (країни-сусіди по регіонах світу), економічні групи країн, міжнародні економічні асоціації, офшори (згідно офіційних переліків 2006 - 2017 років, з 31.01.2018 та 19.02.2020).
Наведений графік показує розподіл сальдо зовнішньої торгівлі послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю (код 07 за КЗЕП) в 2014 - 2018 роках, за певними групами країн (ЄС, СНД, АТЕС). Обсяг послуг країн-лідерів 2014-2015 років (Великобританія та Кіпр) до 2018 року значно падає та наближається до рівня товарообігу даних послуг з першою десяткою інших країн.
Галузева структура імпорту послуг в 2017 - 2018 роках, USD (по групі 01 КЗЕП – послуги з переробки матеріальних ресурсів)
 • Види економічної діяльності за КВЕД (вибірка послуг з переробки матеріальних ресурсів): окремі, підгрупи, групи, загальним підсумком, сума обраних
 • Вартість (Грн, USD, Euro)
 • Прирости абсолютні та %, до попереднього періоду та аналогічного періоду обраного року
 • Частка від загального обсягу за всіма послугами, групи або підгрупи послуг
 • Послуги до 6 знаків КЗЕП: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Країна походження / призначення
 • Області України
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Рік, півріччя, квартал
На порталі є унікальна можливість побачити структуру зовнішньоекономічних послуг не тільки за КЗЕП (Класифікатор видів зовнішньоекономічних послуг), але також за кодами КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності). Це розширює можливості для аналізу і порівняння даних про економічну активність країни та операторів ринку, отриманих під різним кутом зору. В даному розділі доступний аналіз імпорту / експорту послуг з переробки матеріальних ресурсів (група 01 КЗЕП).
На даному графіку можна побачити галузеву структуру імпорту послуг за двозначними кодами КВЕД (можлива деталізація до 4 знаків) в 2017 та 2018 роках, без врахування країни походження послуг та регіону реєстрації імпортерів, в тис. USD. На першому місці зі значним відривом йдуть послуги з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (2 103 тис. USD в 2018 році) з давальницької сировини.
Імпорт в Україну послуг від європейських компаній в 2018 році за регіонами України, EUR
 • Області України
 • Країна походження / призначення
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Рік, півріччя, квартал
 • Послуги до 6 знаків КЗЕП: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Вартість (Грн, USD, Euro)
 • Прирости абсолютні та %, до попереднього періоду та аналогічного періоду обраного року
 • Частка від загального обсягу за всіма послугами, групи або підгрупи послуг
Регіональна структура показує розподіл обсягу надання послуг за регіонами України. Це вибір конкретної країни походження / призначення послуг, а також певного виду послуг за КЗЕП (до 6 знаків) або сумарно всіх послуг.
На графіку показано, як розподіляється за регіонами імпорт послуг з Європи в 2018 році: лідером є Київ, який отримав послуг від європейських резидентів на суму 1,36 млрд євро.

Експорт та імпорт послуг України

Експорт послуг це виконання робіт, надання послуг і передача прав резидентом нерезиденту. Тобто послуги, що надаються іноземним суб’єктам на договірних засадах.

Важливим є місце надання послуг, як для визначення самого правочину, так і податкових зобов’язань, які виникають. Наприклад, експорт послуг обкладається ПДВ (окрім винятків встановлених законодавством), за умови здійснення операцій на території України, і навпаки, звільняється від сплати за умови наданні послуг за межами країни. Тому, щоб знизити ризики застосування санкцій з боку держави, слід мати чіткий алгоритм договірного регулювання цих відносин.

Структура експорту послуг України включає в себе транспортні, страхові, фінансові послуги, комп’ютерні та інформаційні, послуги у сфері телекомунікації, з переробки матеріальних цінностей, ділові, маркетингові тощо. В 2020 році серед експорту послуг України переважали транспортні, комп’ютерні послуги та послуги у сфері перероблення матеріальних ресурсів. Найбільше ж послуг Україна експортувала до Російської Федерації, США, Швейцарії, Німеччини, Польщі. Ці ж країни залишаються лідерами в експорті послуг України і в 2021 році.

Імпорт послуг - це операції з виконання робіт, надання послуг і передачі прав нерезидентом резиденту. Тобто це купівля послуг у іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Основними послугами українського імпорту є транспорті, ділові, урядові, консультаційні та послуги, що пов’язані з подорожами. А країнами, звідки в основному імпортуються послуги є Велика Британія, США та Туреччина.

Облік імпорту послуг має певний ряд особливостей, так як розрахунки зазвичай відбуваються в іноземній валюті, тому вартість такої послуги визначається на дату першої події, якою може бути внесення авансу або отримання послуги.

Як і на торгівлю товарами, так і на послуги впливають міжнародні процеси. Так наприклад, експорт послуг з України протягом 2020 року скоротився на 28% у порівнянні з 2019 роком, а імпорт послуг в 2020 році скоротився на 25% у порівнянні з 2019 роком. Ті ж процеси відбувались і в торгівлі товарами, але наразі зовнішня торгівля як товарами, так і послугами вже має позитивну динаміку до збільшення.

Easy Markets - унікальний софт, точна аналітика, надійний партнер

Сервіс Easy Markets надає унікальні в Україні послуги конструювання аналітичних звітів експорту та імпорту послуг за всіма країнами світу починаючи з 2014 року.

Основні функції порталу:

 • моніторинг та статистика послуг;

 • звіт про експорт послуг та про імпорт за всіма країнами світу;

 • дані у різних валютах (гривня, долар, євро);

 • доступ до аналітичних звітів за всіма областями України;

 • універсальні фільтри, що підбирають інформацію виключно для вашого бізнесу;

 • дані компаній, що експортують чи імпортують послуги.

Структура експорту послуг, як окремий розділ дозволяє аналізувати частку послуги в групі, категорії, за окремими країнами та регіонами України.

Додатково, в програмі можна обрати розподіл країн в залежності від:

 • географічного місцезнаходження і визначення країн-сусідів за регіонами світу;

 • економічної групи;

 • міжнародних економічних асоціацій;

 • офшорів.

Аналітичні звіти включають всю необхідну інформацію щодо імпорту та експорту різноманітних послуг.

Easy Markets – це унікальний в Україні портал, який дає можливість розвиватись вашому бізнесу та виходити на новий рівень. Адже, завдяки точним розрахунком ви можете прогнозувати, наскільки вигідною буде співпраця з закордонними партнерами, більш точно обрати країну, в якій ваша послуга буде користуватись попитом і відповідно принесе найбільший прибуток. Обираючи Easy Markets, ви отримуєте надійного партнера, достовірну інформацію та точні розрахунки.