This website requires JavaScript.

Можливості порталу

Easy Markets - конструктор для отримання аналітичних звітів за розділами порталу:

Імпорт та експорт товарів

Аналітика
Ранкінги
Закордонні постачальники-покупці товарів
 • Функціонал розділу
 • Структура поставок
 • Динаміка поставок
 • Географія поставок
 • Вантажообіг
 • Аналіз за країною та періодом
 • Аналіз за країною та товаром
 • Аналіз за товаром та періодом
 • Діаграма Sankey
Функціонал розділу «Імпорт та експорт товарів / Аналітика»
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости абсолютні та %, частки
 • Країна торгуюча, походження/призначення, відправки
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
Розділ “Імпорт та експорт товарів” надає можливість користувачу побачити дані про все, що експортується та імпортується, від окремої продукції до товарних груп, за всіма країнами світу починаючи з 2004 року, у грошових (грн, USD, Euro) та фізичних одиницях, в розрізі періодів від місяця до року, в тому числі в календарному або аграрному році. Численні фільтри дозволять отримати спеціалізовану вибірку саме для Вашого напрямку бізнесу, з частками та приростами показників до попередніх або інших базових періодів. До унікальних можливостей додається аналіз шляху проходження товару та грошових потоків через треті країни, з даними про компанії та їх ранкінгами з діапазонами обсягу поставок.
Портал працює за новим класифікатором УКТЗЕД 2020 року, але для зручності користувачів дані за попередні періоди відображаються з кодами УКТЗЕД, які були актуальні у відповідному періоді згідно класифікаторів 2007, 2014 та 2017 років.
Товарна структура імпорту з Німеччини в 2018 році автомобільним транспортом, на умовах поставки FCA, по всім країнам походження товарів
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости абсолютні та %, частки
 • Країна торгуюча, походження/призначення, відправки
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
Параметри і фільтри порталу надають широкі можливості для аналізу товарної структури зовнішньої торгівлі України товарами. Функціонал порталу дозволяє побачити в таблиці або на графіку суму обраних кодів та окремо кожен з них. Також розраховується частка товару в експорті, імпорті та товарообігу; по Україні або за країнами походження, призначення, відправки та торгуючої; частка товару в групі (в двозначному коді); по виду транспорту або умовах поставки Інкотермс. Елементи графіку є інтерактивними з інфо-вікнами, що з`являються при наведенні курсору на відповідний елемент. Користувач може змінювати елементи, що відображені на графіку, відмічаючи їх в переліку умовних позначень.
Дана таблиця показує товарну структуру імпорту з Німеччини в 2018 році автомобільним транспортом, на умовах поставки FCA, незалежно від країни походження товарів, за двозначними кодами УКТЗЕД (можлива деталізація до 10 знаків).
Динаміка середньої ціни експорту кукурудзи в 2004 - 2019 аграрних роках через компанії Кіпру
 • з 2004 року: Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД: окремі, загальним підсумком, сума обраних
 • Країна торгуюча, походження/призначення, відправки
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости абсолютні та %, частки
На порталі доступна динаміка показників з 2004 року. Періоди, що обираються користувачем: місяць, квартал, рік календарний або аграрний, а також дані накопичувальним підсумком за весь період. Ви можете побачити темпи приросту до попереднього або базового періоду, в тому числі середньомісячні, абсолютні (у фізичних та грошових одиницях) або відносні (у відсотках).
Застосування аграрного року дозволяє відслідковувати динаміку з врахуванням сезонності товарного виробництва.
Цей графік відображає динаміку середньої ціни експорту кукурудзи з України в аграрних роках через компанії з кіпрською реєстрацією: бачимо значне падіння ціни в 2008-2009 аграрному році (з 270 до 145 USD за тонну), з поступовим вирівнюванням до показника 2006 - 2007 року протягом п’яти років. Останні сім років ціна стабілізувалась в діапазоні 150 - 160 USD за тонну.
Сальдо зовнішньої торгівлі з групами країн, 2004 - 2018 роки
 • Країни походження/призначення: вибірково, економічні групи країн, сума по обраним, загальним підсумком
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости, частки
Аналіз географії зовнішньоекономічної діяльності будь-якого товару, частка обраної країни в експорті або імпорті певної продукції. На порталі застосовано класичний, а також нестандартні класифікатори країн, які сформовані за такими принципами: географічний (країни-сусіди по регіонах світу), економічні групи країн, міжнародні економічні асоціації, офшори (згідно офіційних переліків 2006 - 2017 років, з 31.01.2018 та 19.02.2020).
Наведений графік показує розподіл сальдо зовнішньої торгівлі за певними групами країн (ЄС, СНД, АТЕС). В залежності від кількості обраних елементів (країн або їх груп), тип графіку змінюється для більш зручного відображення даних.
Вантажообіг за видами транспорту в 1 кварталі 2018 року в імпорті та експорті товарів
 • Види транспорту: вибіркові, сума обраних, загальним підсумком
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД
 • Фізичний обсяг, частки, прирости абсолютні та %
 • Країна походження / призначення
 • Умови Інкотермс
 • Імпорт, експорт, сальдо, товарообіг
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
Кожен тип транспорту (морський, залізничний тощо) можна розглянути за окремими видами (контейнер на морському судні, вантажний автомобіль на залізничному вагоні, причіп або напівпричіп на повітряному судні тощо) – всього 32 вида транспортних перевезень.
Імпорт в Україну білоруськими компаніями товарів російського походження, відправка з території Білорусії в 2018 році
 • Країна торгуюча, походження/призначення, відправки: вибірково, економічні групи
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости абсолютні та %, частки
Аналіз за країною та періодом – це вибір конкретної країни та певного року для аналізу, але з будь-якою кількістю товарів до 10 знаків УКТЗЕД. Можливо обрати додатково країну походження/призначення, торгуючу або країну відправки. Таблиця ранжується за будь-яким показником.
На графіку показано розширений аналіз товарної структури. Найбільший обсяг російських товарів, що було імпортовано в Україну в 2018 році фірмами Білорусії з її території, складають засоби наземного транспорту (15,4 млн USD).
Динаміка імпорту китайських товарів з території країн ЄС, 2004 - 2019 роки, тис. USD
 • Країна торгуюча, походження/призначення, відправки: вибірково, економічні групи
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости абсолютні та %, частки
Аналіз за країною та товаром – це вибір конкретної країни та певного товару (або всіх товарів сумарно) для аналізу за будь-який діапазон років. Можливо обрати додатково країну (чи групу країн) походження/призначення, торгуючу або країну відправки.
Це розширений аналіз динаміки експорту та імпорту зі зручною візуалізацією – на графіку одночасно відображено кілька обраних типів країн. В 2019 році з території країн ЄС в Україну було відвантажено китайських товарів на суму 2,179 млн USD, в тому числі китайськими компаніями – 9,204 млн USD.
Експорт титанових руд (26140000) в Росію з України в 2018 році
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Країна торгуюча, походження/призначення, відправки: вибірково, економічні групи
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости абсолютні та %, частки
Аналіз за товаром та періодом – це вибір конкретного року та певного товару (або всіх товарів сумарно) для аналізу з будь-яким переліком країн. Можливо обрати додатково країну (чи групу країн) походження/призначення, торгуючу або країну відправки.
Це розширений аналіз географії експорту та імпорту обраної продукції. Графік показує, що титанові руди експортуються через компанії Австрії (90%), Кіпру, Гонконгу, Молдови, ОАЕ.
Канали імпорту ліків (3003) в Україну в 2018 році
 • Товари до 10 знаків УКТЗЕД
 • Країна торгуюча, походження/призначення, відправки: вибірково, економічні групи країн
 • Умови Інкотермс
 • Вид транспорту
 • Імпорт, експорт
 • Періоди: календарний, аграрний
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Фізичний обсяг, вартість
Діаграма Sankey наочно показує рух товарів з країни походження та країни відправки, через торгуючу країну до місця призначення. Крім напрямку, ми бачимо розподіл обсягу товару між країнами - посередниками.
Даний графік демонструє, що китайські та індійські ліки відвантажуються в Україну переважно з території Німеччини за контрактами з австрійськими, голландськими, словенськими та німецькими компаніями. А румунські ліки, наприклад, постачаються напряму без посередників.

Зовнішня торгівля - важлива складова економіки країни

Експорт товарів України відіграє важливу роль у фінансовому становищі окремих підприємств та усієї держави в цілому. Аналіз динаміки даних щодо експорту товарів з України свідчить про нерозривний зв'язок цього процесу як зі світовими економічними подіями, так і внутрішньодержавними процесами. Так наприклад, експорт товарів і послуг за підсумками 2020 року зменшився на 7,8% (на 5,0 млрд дол.) у порівнянні з показниками 2019 року. При чому, як і в усьому світі, основне скорочення експорту відбулось у квітні- травні 2020 року. Проте вже в І кварталі 2021р. експорт товарів та послуг становив 15784,9 млн.дол. США, або 107,6% порівняно із аналогічним періодом 2020р. Позитивна динаміка спостерігалась і впродовж останніх 7 років, після подолання кризи в 2012-2013 році.

Основні товари українського експорту - продукція агропромислового комплексу та продукти харчової промисловості. Найбільше експортуються зернові культури, олія та м’ясна продукція. Головними ж партнерами експорту сільськогосподарських товарів з України є країни ЄС, Китай та Індія. Також, в п’ятірку лідерів товарів, що експортуються, входить продукція металургійного комплексу, продукція машинобудування, мінеральні продукти та продукція хімічної промисловості.

В загальному обсязі експорту товарів з України протягом 2020 року відбулось зменшення експортування до країн Африки на 18%, проте збільшився експорт товарів до Азії на 20%. 

Статистика імпорту товарів в Україну протягом 2020 року також зменшилась у порівнянні з 2019 роком на 11,0% (на 6,7 млрд дол.). Так само, як і експорт, основне скорочення відбулось у II кварталі 2020 року. Але вже в І кварталі 2021р імпорт товарів та послуг становив 16834,2 млн.дол., або 112,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Що також свідчить про позитивну динаміку розвитку, адже відбулось повернення до показників, які були ще до світової пандемії. Проводячи аналіз даних те саме відбулось і після кризи 2012-2013 року, коли ситуація не лише стабілізувалася, а й пішла вгору. 

Товари, які переважають у структурі імпорту України:

 • продукція машинобудування
 • продукція хімічної промисловості
 • мінеральні продукти

Також, значне місце в структурі імпорту України займає продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості. 

Статистика за 2020 рік вказує, що найбільшим торговельним партнером України по імпорту товарів були країни ЄС, друге місце посідає Китай та за ним слідують країни ЄАЕС. Розглядаючи країн-партерів слід зазначити, що протягом 2020 року разом з Німеччиною, Китаєм, Російською Федерацією, США, Туреччиною увійшла в країни лідери в загальному товарообороті з Україною і Польща, при чому зі зниженням взаємного товарообміну лише на 0,58% попри об’єктивні світові причини.

Позитивним фактом обсягів зовнішньої торгівлі України за останній рік є те, що попри введення режиму надзвичайної ситуації в країнах партнерах, встановленням квотування експорту товарів, що фактично означало заборону експорту товарів протиепідемічного призначення, загальне зниження обсягів торгівлі в 2020 році зафіксовано на 6%, попри прогнозованих 9 % Світовою Організацією Торгівлі.

Easy Markets - унікальна програма складання аналітичних звітів

Якщо ви хочете вивести свій бізнес на світовий ринок і мати торгівельні стосунки з закордонними партнерами, Програмно-аналітична платформа Easy Markets  допоможе прорахувати всі ризики та підібрати найвигідніші ринки співпраці. Портал Easy Markets  дає можливість моніторити інформацію за всіма товарами, що ввозяться або вивозяться з України. Користувачі порталу отримують повний актуальний аналіз динаміки експорту та імпорту товарів та послуг. 

Розділ “Імпорт та експорт товарів” створений для того, щоб кожен підприємець міг отримати точну статистику щодо імпорту та експорту певних товарів в усі країни. Таким чином, ви можете встановити певні фільтри на порталі та відстежити попит свого продукту в інших країнах. Маючи таку інформацію, можна легко спрогнозувати масштаби продажів та майбутнього прибутку. Також подібний аналіз дозволяє заздалегідь порахувати усі ризики і обрати найбільш прибуткову галузь та ринок для співпраці.

Функції розділу, або як отримати потрібну інформацію?

Портал  Easy Markets працює з постійною актуалізацією та аналізом даних щодо експорту та імпорту як окремих товарів, так і цілих груп. Для отримання необхідної інформації, потрібно заповнити параметри та фільтри на сайті у розділі, який вас цікавить, вказавши при цьому свої критерії пошуку. Для того, щоб скористатися софтом, необхідно обрати:

 • категорію, яка вас цікавить (імпорт чи експорт);
 • період, за який потрібна статистика (програма може розрахувати дані будь-якої країни світу, починаючи з 2014 року);
 • товар (класифікатор УКТЗЕД);
 • вид транспорту;
 • показники;
 • валюту (гривня, долари, євро) 
 • та інші критерії.

Отримавши всі вищезазначені дані, система зможе виконати моніторинг та надати доступ до наступної інформації:

 • динаміка імпорту та експорту товарів чи їх підгруп за різними періодами (рік, місяць, квартал, півріччя);
 • детальний звіт щодо експорту та імпорту товарів як за обраними країнами (чи групами країн), так і за регіонами України;
 • вантажообіг (з яких країн або в які країни та яким транспортом імпортуються/експортуються товари);
 • ранкінги компаній, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю  (їх товари, обсяги імпорту та експорту, регіони) тощо.

Функціонал програми сайту дозволяє розрахувати частку (середньомісячний, середньорічний прирости) товару в експорті, імпорті та товарообігу за такими критеріями:

 • країни походження, призначення, відправки;
 • товар у групі (підгрупі);
 • умови поставки товару (CIF, FOB, FCA тощо);
 • вид транспорту.

Результат отриманих даних відображається  в таблицях, на графіках та мапах, що за декілька секунд робить ваш аналітичний звіт ще більш конструктивним та зручним у користуванні. Структура складеного системою графіка дозволяє вручну змінювати дані та підлаштовувати їх під свої потреби. А на мапі світу ви можете наочно побачити усі країни та їх показники, з якими Україна має торговельні відносини.

Діаграма Sankey дає можливість отримати детальні дані щодо руху товарів та їх розподіл між країнами-посередниками (від країни відправки товару через торгуючу країну до країни призначення). 

Маючи таку актуальну статистику, будь-яке підприємство може розпочати якісну та успішну співпрацю з закордонними колегами. Адже саме точні аналітичні звіти дозволяють обрати найбільш вигідні умови та ринки для досягнення ефективного результату.