This website requires JavaScript.

Можливості порталу

Easy Markets - конструктор для отримання аналітичних звітів за розділами порталу:

Рослинництво

Аналітика
Показники порівняння
Ранкінги компаній
Списки с/г підприємств
 • Структура розділу
 • Динаміка запасів
 • Структура площ
 • Врожайність
 • Обсяги виробництва
 • Регіональна структура виробництва
 • Потужність зберігання
 • С/г угіддя
 • Користувачі с/г угідь
Структура розділу «Рослинництво / Аналітика»
 • Товари до 10 знаків НПСГ
 • Продукція, площі, врожайність
 • Фізичний обсяг (ц, т)
 • Вартість (Грн, USD, Euro)
 • Середня ціна
 • Прирости абсолютні та у %, частки
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Регіони України
 • Категорії господарств
Розділ “Рослинництво” є унікальним, тому що об’єднує виробничу статистику в даній галузі з даними зовнішньоекономічної діяльності (в блоці «Показники порівняння»), та має величезну кількість розрахункових показників та фільтрів.
Це дозволяє користувачу отримати зведену картину з деталізацією за регіонами (від району до країни) конкретного товару або групи продукції, за видами с/г угідь, наявної потужності для зберігання продукції, в динаміці від року до місяця за період з 2009 року, з широким спектром ранкінгів та списками с/г підприємств за різними критеріями.
Дані візуалізовано в таблицях, на інтерактивних графіках і мапах.
 • Вироблено, Реалізовано, Залишки продукції у елеваторів, Залишки продукції у всіх с/г підприємств, Куплено, На переробку (всього / на муку / на крупу / на корм)
 • Товари до 10 знаків НПСГ
 • Фізичний обсяг, Вартість, Середня ціна, Прирости абсолютні та у %, частки
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Регіон України: вся країна, область, район
 • Категорії господарств: Господарства усіх категорій, С/г підприємства, Недержавні, Фермерські, Державні, Господарства населення
Розділ складається з чотирьох груп: 1 – Зернові / технічні культури; 2 – Овочі / гриби; 3 – Культури багаторічні; 4- Квіти та матеріал посадковий. Перші три групи с/г продукції мають в своєму складі по три блоки, які згруповані за наступними ознаками: Продукція / Площі / Врожайність.
Кількість показників в кожній групі залежить від статистичних звітностей по даній продукції. Середні ціни є розрахунковими.
 • Площа посівна, Площа посівна (уточнена), Площа зібрана, Площа зібрана з политих земель
 • Товари до 10 знаків НПСГ
 • Фізичний обсяг, Прирости абсолютні та у %, частки
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Регіон України: вся країна, область, район
 • Категорії господарств: Господарства усіх категорій, С/г підприємства, Недержавні, Фермерські, Державні, Господарства населення
Динаміка та структура с/г площ доступна щорічно з 2009 року та помісячно з 2016 за всіма зазначеними критеріями.
 • Врожайність, Врожайність з политих земель
 • Товари до 10 знаків НПСГ
 • Фізичний обсяг, Прирости абсолютні та у %, частки
 • Період: рік
 • Регіон України: вся країна, область, район
 • Категорії господарств: Господарства усіх категорій, С/г підприємства, Недержавні, Фермерські, Державні, Господарства населення
Показники врожайності відображаються за вибором: ц/га або т/га. Прирости до обраного року – в фізичних величинах або відсотках.
 • Вироблено
 • Реалізовано
 • Товари до 10 знаків НПСГ
 • Фізичний обсяг, Прирости абсолютні та у %, частки
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Регіони України
 • Категорії господарств: Господарства усіх категорій, С/г підприємства, Недержавні, Фермерські, Державні, Господарства населення
Динаміка доступна з 2009 року. В категорії «Квіти та матеріал посадковий» дані про виробництво є по кодам НПСГ – 01.15 (Квіти зрізані та квіти в бутонах, насіння квітів), 01.16 (Рослини в горщиках, ящиках), 01.17 (Матеріал садивний). Реалізація – по кодам 01.15.01 (Квіти зрізані та квіти в бутонах свіжі) та 01.16.
Розподіл виробництва яблук за областями України в 2018 році (ц)
 • Регіони України (вибірково, усі області, усі регіони, усі райони обраної області, усі області загальним підсумком, сума по обраним областям, сума по обраним районам)
 • Вироблено, Вироблено з политих земель, Реалізовано
 • Товари до 10 знаків НПСГ
 • Фізичний обсяг, вартість, середня ціна, прирости абсолютні та %, частки
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Категорії господарств
На мапі відображено обсяги виробництва яблук в кожній області, з розкриттям конкретних показників при наведенні курсору на відповідну область або район (при виборі деталізації за районами).
Розподіл потужності зберігання с/г підприємств за районами Дніпропетровської області (тон), 2018 рік
 • Потужність зберігання елеваторів, Потужність зберігання всіх с/г підприємств
 • Регіони України (вибірково, усі області, усі райони обраної області, усі області загальним підсумком, сума по обраним областям, сума по обраним районам)
 • Фізичний обсяг (ц, т), Прирости абсолютні та у %
 • Період: рік
База даних і функціонал порталу дозволяє візуалізувати дані потужності зберігання продукції в таблиці, на графіках різних типів, а також на інтерактивній мапі області та/або країни. Потужність зберігання на елеваторах подається на рівні областей, а с/г підприємств на рівні областей та районів.
Площі теплиць для вирощування овочів у регіонах України, 2018 рік
 • Всі с/г угіддя, С/г угіддя в оренді, С/г угіддя у власності, Посівна площа, Посівна площа (уточнена), Площа теплиць, Площа теплиць для овочів
 • Регіони України (вибірково, усі області, усі райони обраної області, усі області загальним підсумком, сума по обраним областям, сума по обраним районам)
 • Фізичний обсяг, Прирости абсолютні та у %, частки
 • Період: рік
 • Категорії господарств: Господарства усіх категорій, С/г підприємства, Недержавні, Фермерські, Державні, Господарства населення
В цьому блоці можна отримати деталізацію сільськогосподарських угідь за необхідними регіонами країни.
 • Всі с/г угіддя, С/г угіддя в оренді, С/г угіддя у власності, Посівна площа, Посівна площа уточнена, Площа теплиць, Площа теплиць для овочів
 • Фізичний обсяг, Прирости абсолютні та у %, частки
 • Період: рік (з 2014)
 • Категорії господарств: Господарства усіх категорій, С/г підприємства, Недержавні, Фермерські, Державні, Господарства населення
 • Регіони України (Область, Район, Вся країна разом)
Аналіз сільськогосподарських угідь доступний в розрізі їх видів від району до всієї країни, з акцентом з 2016 року на категорії господарств (державні, недержавні, фермерські, господарства населення).
Дані господарств населення у звітності подаються на рівні областей.

Аналіз виробництва продукції рослинництва

Аграрна продукція завжди була основою торговельних відносин України з іншими країнами. Завдяки якісному складу ґрунту, великим площам земель відведених під сільське господарство, і звісно ж, родючому чорнозему, рослинництво в Україні займає важливу роль у забезпеченні продуктами харчування не тільки регіонів України, а і всього світу.

Рослинництво в Україні статистика також оцінює у динаміці збереження посівних площ сільськогосподарських культур, яка відзначає протягом 2020-2021 року напрям до збільшення. І це підтверджує той факт, що органічне рослинництво має досить сталу перспективу розвитку.

Ще з початку незалежності нашої держави сільське господарство позиціонується як основний двигун української економіки і займає значну частину валового внутрішнього продукту та експортних надходжень. Аналіз виробництва продукції рослинництва та її збут на міжнародному ринку свідчить про незмінну важливість цієї сфери. Так, наприклад, динаміка загального скорочення обсягів зовнішньої торгівлі протягом 2020 року привела до переважаючої тенденції зниження цін у багатьох галузях по всьому світу. Проте, цього не відбулось у галузі сільськогосподарських товарів, а навпаки сприяло зростанню цін при зменшенні їх фактичних обсягів на 8,3 %.

За рахунок вирощування та продажу пшениці, соняшнику, ячменю, сої та інших зернових культур український бізнес налагоджує співпрацю з іноземними партнерами.

Постійна ж аналітика даних експорту рослинної продукції, програма підтримки агропромислового комплексу з боку держави дає можливість відзначити цю галузь, як одну з найприбутковіших сфер бізнесу.

Структура аналітичних звітів

Розділ складається з чотирьох груп: Зернові та технічні культури, Овочі та гриби, Культури багаторічні, Квіти та матеріал посадковий. Перші три групи с/г продукції мають в своєму складі по три блоки, які згруповані за наступними ознаками: Продукція / Площі / Врожайність.

Кількість показників в кожній групі залежить від статистичних звітностей по даній продукції. Середні ціни є розрахунковими.

Завдяки порталу Easy Markets будь-який користувач може отримати детальну інформацію щодо певної продукції або цілої групи товарів. Для аналізу галузі рослинництва система має налаштовані фільтри, що дозволяє звузити сферу пошуку інформації та отримати необхідну вибірку даних.

Для того, щоб скористатись сервісом, необхідно обрати:

 • період, за який потрібна статистика (річні, квартальні, місячні дані);

 • товари, згідно НПСГ (Номенклатура продукції сільського господарства);

 • фізичний обсяг товару

 • вартість (прирости абсолютні та у %)

 • середню ціну

 • регіони України

 • категорії господарств

Софт надає можливість отримати дані щодо динаміки запасів сільськогосподарської продукції, посівної та зібраної площі по кожному виду, врожайності по категоріям продукції, обсягів та регіональної структури виробництва.

Доступною буде інформація про потужності зберігання продукції сільськогосподарськими підприємствами чи елеваторами, яка для зручності користувача відображається у формі інтерактивних мап окремих регіонів або країни в цілому. Також є можливість отримати дані щодо сільськогосподарських угідь, їх форм власності, площ та основних користувачів.

Програма корисна в першу чергу тим, що вона суттєво зменшує час на моніторинг необхідних відомостей та відразу надає доступ до інформації по напрямку, який вас цікавить.

Унікальність інформації розділу «Рослинництво»

Аналітичні звіти включають графіки та таблиці, які дають змогу оцінити стан виробництва галузі рослинництва, прослідкувати за динамікою врожайності та реалізації окремих її видів, умов зберігання, і врешті, отримати факторний аналіз собівартості продукції рослинництва.

На сайті доступний моніторинг за всіма регіонами України. Тобто користувачі софту можуть отримувати відомості з Одеської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Полтавської та інших областей України, зазначивши про це у фільтрах пошуку.

Аналіз реалізації продукції рослинництва дає змогу обрати сприятливі регіони розвитку галузі, максимально вигідні умови і напрямки ведення бізнесу. Динаміка показників відображається з 2009 року, що дозволяє відстежити темпи приросту за певний період.

Розділ «Рослинництво» є унікальним, тому що об’єднує виробничу статистику в даній галузі з даними зовнішньоекономічної діяльності (в блоці «Показники порівняння»), та має величезну кількість розрахункових показників та фільтрів. Адже загалом експорт продуктів рослинного походження займає провідні позиції і становить чверть усього експорту України. Найбільша частка експорту товарів здійснюється в країни Азії, дещо менше – у країни Європейського Союзу. Активно Україна співпрацює з країнами Африки.

Easy Markets гарантує своїм клієнтам достовірну інформацію, точні розрахунки та надійне партнерство. Користуючись нашими звітами, ви можете вивести свій бізнес на міжнародний рівень легко і без проблем.